Đăng nhập

Tin tức

THÔNG BÁO

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đơn vị vui lòng liên hệ phòng CCVC Sở Nội vụ 02073.824 662 (hoặc bà Hà Hoài Hiền 0838 500 289) để được hướng dẫn.

Xin cảm ơn!

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCCVC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Báo cáo thống kê

 DANH SÁCH TÀI KHOẢN TẬP HUẤN

==> Danh sách tài khoản tập huấn <==

 

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ thành phố Tuyên Quang

Hỗ trợ phần mềm:

1. Ông Bùi Văn Thắng - Điện thoại: 0967001777 - Email: buithang202@gmail.com

2. Ông Hoàng Danh Tuyên - Điện thoại 0913868726

3. Bà Khổng Thị Phương Lan - Điện thoại 0947149777

Hỗ trợ kê khai:

1. Ông Lê Quốc Huân - Điện thoại 0987105312 - Email: lqhuansnv@tuyenquang.gov.vn

2. Ông Lê Trung Kiên - Điện thoại 0973518542

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Điện thoại 0914071116

4. Bà Hà Hoài Hiền - Điện thoại 0838500289 - Email: hahoaihien@gmail.com

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:

- ĐT: 0236.370.6789 


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraview (tại đây). Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.